PÉČE O nový piercing


Piercing nosu

Hojení nosu probíhá do 2 měsíců u křídel u septa zhruba 1 měsíc, ale až po půl roce dochází k úplnému zapouzdření kanálku a během té doby může piercing otékat a být bolestivý, proto je dobré šperk nevytahovat nebo jen na krátký okamžik a i přes to může dojít k natržení a bolestivosti kanálku. U složitých piercingů nosu je doba hojení individuální. Je třeba dbát zvýšené pozornosti na hygienu, protože obličej je velmi exponovaná část těla. V žádném případě by se piercing nosu neměl provádět pokud klient trpí rýmou, či jakoukoliv virózou. V tomto případě je nebezpečí přenosu infekce přímo do piercingu.PÉČE A OŠETŘOVÁNÍ

 • 1x za den omýt solným roztokem( 1 čajová lžička mořské nebo kuchyňské soli do 2 dl převařené vody) nebo antibakteriálním mýdlem piercing a okolí – odstranit veškeré nečistoty a krustičky pomocí vatové tyčinky
 • vnitřní strana nosu se čistí sama, díky neustále se obnovující sliznici v případě piercingu septa rovněž postupujeme podle předchozího odstavce
 • je nutno ponechat šperk v piercingu alespoň po dobu 3 měsíců, u septa až 6 měsíců (viz. Hojení) jinak dojde k uzavření kanálku
 • dotýkat se šperku pouze umytýma rukama!
 • povlečení polštáře musí být vyprané a dobře vymáchané, protože během noci dochází k dlouhodobému kontaktu s piercingem
 • dávat pozor při oblékání a vysvlékání , může dojít k zachycení šperku a poškození piercingu
 • se šperkem nepohybujeme, aby se nenarušila vrstva epitelových buněk tvořící novou tkáň.


Piercing obočí a povrchový piercing obličeje

Zhojení obočí trvá zhruba 2 měsíce. Záleží na péči a ošetřování. Je proto náchylný k infekci.V této lokalitě může být piercing problematický a to z několika důvodů. Kůže je v této oblasti tenká, vyskytuje se zde množství vlasových folikulů, které mohou tvořit folikulární cysty. Obočí má funkci obrany vstupu nečistot do očí, a tím je možná snadnější kontaminace rány. Piercing obočí je v místech, kde dochází ke kontaktu ze zevní nečistotou zachycenou obočím a řasami, dále pak mechanickým zatěžováním a pohybem a v neposlední řadě hojným nakupením vlasových folikulů. U povrchových piercingů je hojení individuální většinou v rozmezí 1 měsíce až 1 roku a může se stát, že to bude i déle nebo se dokonce piercing nezhojí nikdy, kvůli velkému namáhání propíchnutého místa a neustálému kontaktu s nečistotami takže péči věnujeme zvýšenou pozornost a pozorujeme chování piercingu, obzvlášť u složitějších a hlubokých piercingů!!! v případě, že budete mít podezření že něco neprobíhá jak by mělo, navštivte své studio.


ZÁSADY OŠETŘENÍ
 • 1x za den omýt solným roztokem (1 čajová lžička mořské nebo kuchyňské soli do 2 dl převařené vody) nebo antibakteriálním mýdlem piercing a okolí – odstranit veškeré nečistoty a krustičky pomocí vatové tyčinky
 • je nutno ponechat šperk v piercingu alespoň po dobu 3 měsíců, u povrchových piercingů až 1 rok či déle (viz. Hojení) jinak dojde k uzavření kanálku
 • povlečení polštáře musí být vyprané a dobře vymáchané, protože během noci dochází k dlouhodobému kontaktu s piercingem
 • dotýkat se šperku pouze umytýma rukama!
 • dávat pozor při oblékání a vysvlékání , může dojít k zachycení šperku a poškození piercingu
 • se šperkem nepohybujeme, aby se nenarušila vrstva epitelových buněk tvořící novou tkáň.


Piercing v okolí úst

Piercing v okolí ústní dutiny se hojí zhruba 3 měsíce. U U hlubokých a povrchových piercingů se doba hojení prodlužuje až na 1 rok. V době hojení šperk nevyndáváme ani s ním nepohybujeme, aby se nenarušila vrstva epitelových buněk tvořící novou tkáň. Okolí úst je velmi zatěžované místo díky jeho neustálému pohybu při mluvení jídle a podobně, takže péči věnujeme zvýšenou pozornost a pozorujeme chování piercingu, obzvlášť u složitějších a hlubokých piercingů!!! v případě, že budete mít podezření že něco neprobíhá jak by mělo, navštivte své studio.

ZÁSADY OŠETŘENÍ
 • 1x za den omýt solným roztokem (1 čajová lžička mořské nebo kuchyňské soli do 2 dl převařené vody) nebo antibakteriálním mýdlem piercing a okolí – odstranit veškeré nečistoty a krustičky pomocí vatové tyčinky
 • vnitřní část dutiny ústní je vhodné vyplachovat solným roztokem, zvláště po jídle, kouření apod.
 • je nutno ponechat šperk v piercingu alespoň 3 měsíce, v případě hlubokých a povrchových piercingů až 1 rok, jinak dojde k uzavření kanálku
 • povlečení polštáře musí být vyprané a dobře vymáchané, protože během noci dochází k dlouhodobému kontaktu s piercingem dávat
 • pozor při oblékání a vysvlékání , může dojít k zachycení šperku a poškození piercingu k zachycení může dojít i při jídle, proto až do zkrácení délky labretu žvýkáme opatrně
 • dotýkat se šperku pouze umytýma rukama!
 • dávat pozor při oblékání a vysvlékání , může dojít k zachycení šperku a poškození piercingu
 • se šperkem nepohybujeme, aby se nenarušila vrstva epitelových buněk tvořící novou tkáň.


Piercing na těle (bradavka, pupík a povrchové piercingy)

Pupek: Piercing se nachází v oblasti tzv. vlhké zapářky s omezeným prouděním vzduchu a které jsou drážděny častým pohybem v místě, kde se tělo přirozeně ohýbá, proto se mnohdy dost dlouho hojí, doba hojení bývá 3 měsíce až 1 rok, hojení je individuální a záleží také na správné péče a na tom jak je člověk s piercingem aktivní (např. sport apod). Pupek by se na rozdíl od jiných piercingů ošetřovat antibakteriálním mýdlem a ne pouze solným roztokem. Je třeba dbát na řádně vymáchané prádlo které přichází do styku s piercingem a na ložní prádlo

Bradavky: U piercingu bradavek. Neexistuje nebezpečí, že by byl narušen krevní oběh nebo svazky nervů, také ženy které mají obavu s piercingu bradavek kvůli budoucímu kojení se nemusí obávat jelikož bradavky obsahují 12 – 15 mléčných kanálků a při piercingu se poškodí maximálně 3 což na funkci kojení nemá vliv. Piercing bradavek hojí v rozmezí 3 – 8mi měsíců hojení je také individuální a záleží na aktivitě člověka s piercingem (sport apod) Piercing ošetřujeme antibakteriálním mýdlem, solným roztokem adbáme na řádně vymáchané prádlo které přichází do styku s piercingem a na ložní prádlo. Dáváme pozor na mechanické poškození piercingu při oblékání nebo např při sxexu protože v tomhle případě dochází často ke stimulaci bradavek což u čerstvého piercingu není možné a je třeba s drážděním bradavek počkat do jejich shojení.

Povrchové piercingy: U povrchových piercingů je hojení individuální většinou v rozmezí 1 měsíce až 1 roku a může se stát, že to bude i déle nebo se dokonce piercing nezhojí nikdy, kvůli velkému namáhání propíchnutého místa a neustálému kontaktu s nečistotami. takže péči věnujeme zvýšenou pozornost a pozorujeme chování piercingu, obzvlášť u složitějších a hlubokých piercingů!!! v případě, že budete mít podezření že něco neprobíhá jak by mělo, navštivte své studio

ZÁSADY OŠETŘENÍ PIERCINGU PUPÍKU, BRADAVEK A POVRCHOVÝCH PIERCINGŮ NA TĚLE
 • 1x za den omýt solným roztokem (1 čajová lžička mořské nebo kuchyňské soli do 2 dl převařené vody) – odstranit veškeré nečistoty a krustičky pomocí vatové tyčinky
 • Při každé koupeli omyjeme antibakteriálním mýdlem vpich, piercing a okolí vnitřní část dutiny ústní je vhodné vyplachovat solným roztokem, zvláště po jídle, kouření apod.
 • je nutno ponechat šperk v piercingu alespoň 3 měsíce u bradavek, 6 měsíců u pupíku v případě hlubokých a povrchových piercingů až 1 rok, jinak dojde k uzavření kanálku
 • povlečení polštáře musí být vyprané a dobře vymáchané, protože během noci dochází k dlouhodobému kontaktu s piercingem
 • dávat pozor při oblékání a vysvlékání , může dojít k zachycení šperku a poškození
 • dotýkat se šperku pouze umytýma rukama!
 • se šperkem nepohybujeme, aby se nenarušila vrstva epitelových buněk tvořící novou tkáň.
 • během prvních 5 dní je vhodné lepit piercing pupíku, bradavek a některé povrchové piercingy volnou náplastí, aby nedošlo ke vstupu infekce a hlavně aby se tkáň zbytečně nedráždila třením o oblečení


Piercing jazyka

Po provedení piercingu dochází k následnému výraznému otoku, je třeba zvolit šperk dostatečných rozměrů. Otok bývá výraznější u rozměrnějších jazyků, a čím více je umístěn vzadu, částečně je však reakce individuální. Většinou se dostaví také mírné šišlání, které mizí s opadáním otoku a přivikáním jazyku na šperk. Nejvýraznější bývá otok mezi 2-5 dnem po aplikaci a poté dochází k jeho postupnému vstřebání. Jazyk se stává napjatým, někdy lesklým a vyhlazeným, někdy se objeví bělavý či jinak zbarvený povlak. Někdy lze spatřit tkáňový mok, vytékající z ústí piercingu, netvoří se však krusty jako u jiných piercingů, protože jsou odstraňovány slinami. Celková doba hojení, pokud nedojde ke vstupu infekce, trvá asi 10-14 dní, tento typ patří k rychle se hojícím. Jazyk je v prvních dnech hůře pohyblivý, dochází k prosáknutí zejména podčelistních žláz a nadprodukci slin, jenž nutí k častějšímu polykání. Během asi 5 dní toto ustupuje. Chuťové pohárky v oblasti jazyka jsou napjaté a někdy mohou způsobovat pocity pálení. K dobrému a rychlému hojení přispívá i lysozym obsažený ve slinách, není proto nutné používání dezinfekčních prostředků. Po několika dnech se začíná otok zmenšovat a většinou 7 den je jazyk opět v normální velikosti. Po 14 dnech může být šperk vyměněn za kratší.

ZÁSADY OŠETŘENÍ
 • Vzhledem k otoku jazyka je dobré v prvních dnech po piercingu cucat led, hlavně po probuzení kdy vlivem změny polohy nateče do jazyku více krve
 • Po jídle, kouření a podobně je dobré vypláchnout ústa solným roztokem 1 čajová lžička mořské nebo kuchyňské soli do 2dl převařené vody)
 • Opatrně jíst, nejíst jídla ostré a s ostrýma hranam jako čipsy řízky apod, protože můžou poškodit citlivé okraje piercingu také horké nápje nejsou na piercing jazyka vhodné
 • Pár hodin po piercingu se doporučuje nejíst a pít jen vodu
 • Hojení prodlužuje kouření, pití tvrdého alkoholu, hluboké polibky, orální sex…
 • Večer po piercingu čistýma rukama dotáhnout kuličky na čince aby nedošlo k jejich povolení